Disclaimer

Ansvarsfraskrivelse

Jewel Concepts Denmark (herefter kald Jewel Concepts) kan på ingen måde drages til ansvar for indholdet på websiden og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug af hjemmesiden.
Jewel Concepts kan ikke gøres ansvarlig, hverken for direkte eller indirekte økonomiske tab eller tab af data, der knytter sig til brug af indholdet på denne hjemmeside, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og/eller lignende. Jewel Concepts kan ikke drages til ansvar for skader mv. på hardware og/eller software, som opstår som følge af brug af hjemmesiden.

Information på denne side 

Jewel Concepts tilstræber korrekt information på hjemmesiden. Jewel Concepts tilstræber ligeledes at alle moduler på hjemmesiden er korrekte og fungerer uden afbrydelser. Jewel Concepts afviser dog enhver form for ansvar både med hensyn til fejl og mangler i informationen på hjemmesiden og eventuelle fejl i driften.
Jewel Concepts accepterer ligeledes ingen ansvar for fejl og mangler hos tredje part, som hjemmesiden henviser til.
Jewel Concepts gør alt for at sikre at forsendelse af information indtastet på hjemmesiden sker så pålideligt og sikkert som muligt, men accepterer ingen ansvar med hensyn til konsekvenser eller skader sket under forsendelse af information fra brugere indtastet på denne website. Alt information på dette website (såsom tekster, billeder, illustrationer, grafisk materiale, links til andre hjemmesider, osv.) kan uden varsel blive ændret af Jewel Concepts.