Beskyttelse af personrelaterede oplysninger

Beskyttelse af personrelaterede oplysninger

1. Prolog

Som udbyder af websitet og webshoppen på www.jewel-concepts.dk tager Jewel Concepts B.V. (herefter kaldet „vi“) beskyttelsen af personrelaterede oplysninger meget alvorligt og forpligter sig til at respektere alle brugeres privatsfære. Omgangen med brugernes personrelaterede data sker under overholdelse af den gældende lovgivning. Du handler altid med Jewel Concepts Denmark – distributøren i Danmark.

2. Dataansvarlig

Dataansvarlig i henhold til persondatalovens regler er Jewel Concepts B.V med momsnummer NL820404652B01 og adresse: Schorrenkruid 43, 4617 JH Bergen op Zoom, The Netherlands t +31 164 85 35 50 m +31 6 24 70 10 16

3. Indsamling og behandling af personoplysninger

Principielt indsamler, behandler og bruger vi kun de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din bestilling, til at oprette, gennemføre og afvikle din brug af sitet og de med os indgåede købsaftaler. Dette omfatter også videregivelse af dine oplysninger til tredjemand og tredjemands benyttelse heraf, såfremt dette er nødvendigt for at oprette, gennemføre og afvikle din brug af sitet og de indgåede købsaftaler.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at de personrelaterede oplysninger, som du giver os, i øvrigt ikke vil blive videregivet til tredjemand, det være sig mod betaling eller gratis. Virksomheden Jewel Concepts Denmark, anses i den forbindelse ikke for at være tredjemænd.

a. Oprettelse af kundekonto

På vores webshop har du mulighed for at oprette en kundekonto. I den forbindelse bliver dine oplysninger gemt i vores centrale kundedatabase og indsættes så automatisk i hver ny bestilling, således at du ikke skal indtaste oplysningerne ved hver bestilling.

Til brug for oprettelsen af din personlige kundekonto har vi brug for følgende oplysninger fra dig: Navn, fornavn, e-mail samt et password, som du frit kan vælge. Din e-mail fungerer samtidig som brugernavn for kundekontoen. Du har til enhver tid mulighed for at ændre dine oplysninger, når du har logget ind på din kundekonto. Ved at trykke på „registrering“ bliver dine oplysninger gemt i vores kundedatabank.

I tilslutning til registreringen modtager du automatisk en bekræftelse pr. e-mail på, at din kundekonto er blevet oprettet.

Brugernavn og password skal holdes hemmeligt og må ikke videregives til tredjemand. Du er forpligtet til at beskytte dit brugernavn og password mod tredjemands uberettigede brug.

b. Nyhedsbreve

Såfremt du udtrykkeligt har samtykket til, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, registrerer og bruger vi tillige dine personrelaterede oplysninger til fremsendelse af nyhedsbrevet. I nyhedsbrevet informerer vi dig om vores nye produkter og andre nyheder. Nyhedsbrevet kan fremsendes elektronisk.
Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet uden formaliteter (pr. e-mail). Du kan ligeledes til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger til marketingformål pr. e-mail til [email protected].

c. Vores registrering af brugeroplysninger; cookies

Din internetbrowser overfører af tekniske årsager automatisk oplysninger til vores server, når du besøger websitet www.jewel-concepts.dk. Der er tale om oplysninger om dato og klokkeslæt for dit besøg på vores website, den henvisende websites URL (adresse), downloadede filer, mængden af sendt data, browsertype og browserversion samt det styresystem, som du benytter.

Disse oplysninger gemmes altid separat fra de øvrige oplysninger, som du i givet fald indtaster som led i brugen af vores website. Det er ikke muligt for os at henføre disse oplysninger til bestemte personer. Oplysningerne indeholder heller ingen informationer, som tillader en identifikation af enkelte brugere.

Ovennævnte oplysninger registreres og anvendes udelukkende til statistiske formål og til analyseformål, som f.eks. en forbedring af udbuddet, og de slettes efter endt brug.

Som mange andre websites anvender vi såkaldte cookies til registrering af brugerdata for at sikre en upåklagelig teknisk afvikling, når du besøger vores website. Dette gælder især brugen af varekurv-funktionen. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din internet-browsers cache. Cookien gør det muligt for os at genkende din internet-browser.

Vi kobler ikke brugsdata sammen med de øvrige personrelaterede oplysninger, som du giver os, ligesom vi heller ikke analyserer dem til øvrige formål. De bliver omgående slettet, når de ikke længere er teknisk nødvendige.
Hvis du ikke ønsker, at der anvendes cookies, kan du selv forhindre dette på følgende måde: Hjælpefunktionen i de fleste webbrowseres menuliste giver anvisninger på, hvordan du indstiller din browser sådan, at den ikke accepterer nye cookies eller gør opmærksom på nye cookies, når de dukker op, eller sletter samtlige cookies, som allerede ligger på din computer. Dog gør cookies det muligt for dig at bruge alle funktionerne på vores website, så vi anbefaler dig at tillade brugen af cookies.

4. Tredjepartsapplikationer

a. Google Analytics

Dette website bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at foretage en analyse af din brug af websitet. De informationer, som indsamles via cookien om din brug af dette website (herunder din IP-adresse) bliver overført til en Google-server i USA, hvor de lagres.

b. Facebook

Vores hjemmeside benytter sociale plugin ("plugin") til det sociale netværk facebook.com, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De anvendte plugin er mærket med Facebooks logo eller med "Facebook Social Plugin".

Hvis du besøger en af de sider på vores hjemmeside, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Facebooks server. Facebook sender indhold til plugin'et direkte til din browser, der integrerer det i hjemmesiden. Via plugin-integrationen modtager Facebook information om, at den pågældende side er blevet vist. Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook registrere visningen under din Facebook konto. Når du interagerer med et plugin, eksempelvis ved at klikke på “synes godt om” eller ved at skrive en kommentar, videresender din browser oplysningen direkte til Facebook og gemmer den der.

Yderligere oplysninger om formål med og omfang af dataopsamling og Facebooks brug af data samt tilknyttede rettigheder og mulige privatindstillinger findes på Facebooks oplysningsside om databeskyttelse.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal opsamle oplysninger om dig via vores hjemmeside, skal du logge af Facebook, før du besøger hjemmesiden.

5. Datalagring og datasikkerhed

Dine personrelaterede oplysninger bliver på vores vegne lagret og forarbejdet af en specialiseret tjenesteyder i Holland. Dog forarbejder vi eller distributøren også selv dine oplysninger til brug for bestemte marketingsformål, f.eks. til forsendelse af vores nyhedsbrev i Danmark.

6. Din ret til indsigt, rettelse, spærring eller sletning

I henhold til persondataloven har du ret til gratis at blive informeret om de oplysninger, som vi gemmer om dig. Du har i givet fald ligeledes ret til at få disse oplysninger berigtiget, spærret eller slettet. Du kan til enhver tid forlange at blive informeret om omfanget af vores brug af dine oplysninger. Du kan også til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke til, at vi registrerer, gemmer og bruger dine oplysninger.

Vi er dig gerne behjælpelig med at besvare videregående spørgsmål om databeskyttelse og forarbejdningen af dine personrelaterede oplysninger. Hvis du har spørgsmål eller ønsker oplysninger eller vil have dine oplysninger rettet, spærret eller slettet, kan du skrive en e-mail til [email protected], der vil videreformidle informationen til Holland eller du kan kontakte [email protected] direkte.